Skip to Content

Nyttig å vite før og rett etter inngrepet


Mange sier at det er farlig å operere på dyr på grunn av narkosen. Og det er sant. Ethvert dyr (inkludert mennesket) kan sovne inn under narkose. Og i tillegg tåler kaniner (og hester) narkose spesielt dårlig. Allikevel er det forsvinnende få som dør. Man skal ta sine forhåndsregler før man legger et dyr i narkose. Dyret skal være relativt ungt og være friskt. Jo eldre dyret er jo større er sjansene for at noe skal gå galt.

Narkose (særlig gass) er med årene blitt tilnærmet lik ufarlig for friske dyr. Et av problemene med narkose er at det kan være vanskelig å gi riktig mengde, men i de seinere år har veterinærene fått så gode rutiner at de ikke bør ha noen problemer med å beregne hva din kanin bør ha. Vi har også fått gassnarkose, en lettere narkose som gjør at dyret våkner fortere. Kaniner skal helst ha gass så det bør man undersøke om klinikken bruker på forhånd.

En annen grunn til å la være å kastrere/sterilisere kaninen sin er faren for infeksjon i ettertid. Dette gjelder spesielt hunnene hvor man går inn i buken på dem for å fjerne livmor og eggstokker. Det er bukhinnebetennelse som er den reelle faren ved sterilisering, ikke narkosen som mange tror. Men det er også veldig få som får bukhinnebetennelse og enda færre som dør av det. Det som er viktig er at man passer på at strøet man bruker er støvfritt og særskilt for hunnkaninene kan det være fordelaktig om veterinæren ha en del erfaring på området slik at han legger alt til rette for at det skal gå bra.

Anbefalt ekstern litteratur

Når det gjelder minstealder for kastrering, så kan hanner kan være fire måneder gamle, men om de er over 3 måneder gamle og testiklene helst har falt ned i lommene på utsiden av kroppen, har mange veterinærer med stort hell gjennomført inngrepet.

Tradisjonelt sett har den anbefalte minstealderen for hunnkaninene vært på seks måneder - dette fordi de må være fullt utviklet og utvokst før en operasjon. Operasjonen tar bort kjønnshormonene som også fungerer som veksthormoner. Dessuten er det en stor fordel at kaninen er så sterk som mulig før en operasjon. Erfaringer fra England og USA viser at enkelte veterinærer legger vekt til grunn, andre alder, men at det generelt ikke er en ulempe å kastrere eller sterlisere unge kanin såfremt de er friske.

Den senere tiden har det vært flere av medlemmene på innekaninforumet som har latt sine 4-5 mnd gamle hunnkaniner bli sterilisert uten å oppleve problemer i etterkant - tvert i mot har kaninene sett ut til å komme seg veldig raskt etter inngrepet, noe som er veldig positivt. Det ser foreløpig ut til at det i bunn og grunn er opp til veterinæren som mottar forespørselen å vurdere hvilken minstealder kaninen, hann eller hunn, må være i for at vedkommende vil gjennomføre inngrepet.

Råd til deg som tenker på/har bestemt deg for å få kaninen din kastrert/sterilisert:
Før du bestiller time til din kanin kan det være lurt å ta en liten ringerunde til forskjellige klinikker i nærområdet. Du kan blant annet spørre om:

1. Har dere erfaring på sterilisering/kastrering av kanin?
2. Hvor mange kaniner steriliserer/kastrerer dere årlig?
3. Hvor mange prosent av kaninene som blir sterilisert/kastrert overlever? Her bør ikke prosenten gå under 95 %.
4. Bruker dere gass som narkose?
5. Har dere en veterinær med spesialkompetanse på kanin?

Og andre ting du lurer på, for eksempel om veterinæren pleier å skive ut antibiotika til steriliserte hunner eller hvor lang tid operasjonen tar osv.

Om kaninen skal være på klinikken en stund etter overstått inngrep, er det lurt å ta med seg litt kraftfôr til kaninen din slik at den ikke risikerer å måtte bytte fôr kort etter operasjonen - et bytte vil medføre en ytterligere belastning for den i en allerede sårbar situasjon. En veldig viktig ting å notere seg, er at kaniner IKKE skal faste helt før et inngrep. Ved utveksling av erfaringer på kaninforumet, har det kommet frem at det finnes veterinærer som gir beskjed om at kaninen skal faste i 12 timer før operasjonen. For en kaninmage å ikke engang ha høy å jobbe med på så mange timer, i tillegg til at de fleste kaniner ikke vil ha i seg noe de første timene etter at de har våknet fra narkosen, kan utfallet bli kritisk. Kaninens fordøyelsessystemet trenger relativt kontinuerlig tilførsel av næring for å holde tarmbevegelsene i gang og unngå at tarminnholdet blir dehydrert. Opptil fire timers faste i forkant regnes ikke som uforsvarlig, og kan følges opp dersom veterinæren gir beskjed om det.

Hva du må passe på i etterkant av inngrepet
Før kaninen hentes hjem fra klinikken må buret vaskes grundig. Du må i en tid etter operasjonen også sørge for at strøet du bruker ikke støver, for å unngå bakterier, støv og smuss i såret. Det beste strøalternativet regnes for å yesterdays news eller tilsvarende papirbasert strø. Også biostrø og miljøstrø kan brukes, men støver nok noe mer. Avispapir kan også brukes, men man skal være obs på at avispapir ikke trekker til seg fuktighet særlig bra og det blir meget fort grisete.

Et håndkle i buret og et av de nevnte strøene i dokassen er en god kombinasjon, men man må være nøye med å bytte til et rent håndkle så snart kaninen har tisset på det eller skitnet det ut. Kaninene er ikke alltid flinke med å bruke dokasse den først tiden etter et sånt inngrep, så man må regne med uhell i starten selv om kaninen i utgangspunktet har vært flink til å bruke kasse. Kaninen må ikke ha et fuktig underlag lenger enn ytterst nødvendig.

En del veterinærer setter kaninen på antibiotikakur etter operasjonen. Dette forebygger betennelse, men det kan være greit å være klar over at enkelte kaniner reagerer på antibiotika med på få løs mage. Følg opp såret minst en gang daglig i etterkant, for å forsikre deg om at det ikke utvikles betennelse eller andre synlige komplikasjoner. Dersom såret ser verkende ut (for eksempel hovent/rødt eller gul/grønnlig veske) skal man fortest mulig kontakte veterinær. Noen kanineiere velger å ta bilder fra dag til dag, for å ha et bedre sammenlikningsgrunnlag å vurdere såret og helingen ut i fra.

Som regel er veterinærene flinke til å understreke det, særlig med hunnkaninene som gjennomgår et større inngrep enn hannene, men vi kan også her nevne at selv frittgående kanine bør tilbringe den første tiden i bur eller et veldig avgrenset område som begrenser hvor heftige bevegelser de kan utsette seg selv for. Sårene trenger at kroppen unngår de mest akrobatiske krumspringene for å heles raskest mulig og uten fare for ytterligere komplikasjoner.

Andre ting som er veldig viktig å passe på etter kastrasjon/sterilisering er at kaninen har avføring innen 24 timer og at den spiser og drikker. Det er viktig å få fordøyelsessystemet deres i gang. Det er det alltid etter narkose, uansett operasjon. Når kaninen har kviknet til kan du gjerne friste med noe du vet han/hun liker. Dersom kaninen ikke har hatt avføring på 24 timer eller den ikke har spist skal man kontakte veterinær. Man skal også kontakte veterinær dersom såret blør, men er i så tilfelle snakk om mer enn en dråpe eller to blod på plasteret.

Når kaninen har fått operasjonen utført og er kommet til seg selv begynner den kanskje å vaske seg. Det er forskjellig fra veterinær til veterinær hvilke rutiner de har, men hunnkaniner får ofte et plaster på magen som skal av etter to-tre dager. Begynner kaninen da å tygge på stingene sine, kan det være aktuelt å få tak i en krage. Det varierer også om stingene som ulike veterinærer syr må tas etter et visst antall dager eller om de blir borte av seg selv. Hos hannkaninene blir noen sydd, andre limt, og ytterligere har sår som blir overlatt til seg selv å gro. Forhør deg med din veterinær om hvilken metode han eller hun har brukt, og hvordan du eventuelt skal forholde deg til det.

Det er stressende for en kanin å gjennomgå reisen til og fra klinikken, de ukjente omgivelsene og luktene der, samt selve operasjonen. Det kan også være smerter involvert de neste dagene og det er viktig at veterinæren gir tilstrekkelig smertestillende. Samtidig bør man også passe på at man gir kaninen fred og ro og sjansen til å hente seg inn igjen uten at man stresser den opp med å kose for mye eller tvinger seg innpå den rett etter inngrepet. Du kjenner kaninen din best selv, og bør ut i fra det finne en gylden middelvei i mengde og måte oppmerksomhet du gir den i den sårbare situasjonen.

Har du flere spørsmål i forbindelse med planleggingen eller gjennomføringen av kastrering/sterilisering, er du velkommen inn på forumet.