Skip to Content

Aktivisering med papp

Pappesker er populære som huler og ødeleggelsesobjekter. Mange kaniner gnager og river i pappen, og kan ligge i flere timer og sove inni esker om det er "riktig" type eske. Siden en del kaniner spiser pappen, er det lurt å bruke esker uten for mye trykk og teip på.

Man bør og være varsom i starten dersom man ser at kaninen tygger i seg pappen - enkelte kaniner tåler det dårligere enn andre, og forstoppelse kan bli konsekvensen.

Pappis fra Ikea (5kr esken) har fått gode skussmål av flere forumkaniner - og prisen er ikke avskrekkende om man har Ikea i nærheten.