Skip to Content


Høy er hovedforet til kaninen og bør ha en god kvalitet. Høyet man finner i ulike butikker har varierende kvalitet og ofte priser som har innbakt en brukbar fortjeneste for butikken. Man finner som regel veldig gode alternativer - både kvalitets- og prismessig om man tar kontakt med stall eller gård i nærheten av en selv. 4H-gårder vil ofte kunne være behjelpelig med godt høy, og fordelen med å kjøpe rett fra en stall eller gård er at man da har muligheten til å vurdere kvaliteten på det før man kjøper.