Skip to Content

Om kanin.org

kanin.org er en nettsideressurs som ønsker å formidle god, innførende kunnskap om kanin og kaninhold. Mye av innholdet er hentet fra innekaninforumet på kanin.org/forum, hvor kunnskap, erfaringer, tips og råd har blitt samlet og formidlet over flere år.

På en oversiktlig måte ønsker kanin.org å hente frem det beste og mest prioriterte innholdet fra forumet, samt å samle info og linker til nyttige eksterne nettsteder, og dermed totalt sett kunne være en informativ lesekrok for nye og gamle kanineiere.

kanin.org har som hovedmålsetting å styrke kaniners status som kjæledyr i Norge, både ved å vektlegge deres behov og potensiale som et langt mer husvarmt kjæledyr enn hva tradisjonen i Norge er. Sammenliknet med f.eks USA og England bærer det norske kaninholdet desverre preg av gammeldagse oppfatninger og tradisjoner hva kaninhold gjelder.

Alt for mange kaniner står mesteparten av livet sitt mer eller mindre ensomme i et bur, mange blir unødvendig stresset opp og feilaktig behandlet av uvitende barn, en del kaniner er langt unna å få dekket sitt behov for å strekke på bena utenfor buret - og ikke minst lider og i verste fall dør mange kaniner unødvendig fordi veterinær ikke oppsøkes raskt nok.

Ved siden av disse eksemplene bør det også nevnes at hjemløse kaniner er et økende problem i Norge i henhold til dyrevernsorganisasjoner. Man bør derfor tenke seg om særskilt grundig dersom man vurderer å sette kull på kaninen sin.

Men ikke minst er det viktig å sette seg inn i hva man går til og hvordan type kjæledyr man skaffer seg før man bringer en kanin med seg hjem. En av de største feiloppfatningene i Norge i dag, er at kanin er et egnet kjæledyr for barn. Barn kan ha kanin som kjæledyr, men om dette skal fungere for både barn og kanin, stilles det store krav til voksne ansvarlige både mht til planlegging, kunnskapsnivå og gjennomførelse. Mer om dette kan du lese her.

kanin.org ønsker å bidra med god informasjon av både fakta- og erfaringsmessig karakter, og håper gjennom dette arbeidet å heve livskvaliteten til kaniner i Norge - men også forhåpentligvis bidra til at kanineiere kan få et tettere bånd og forhold til kaninene sine.

God lesning!