Skip to Content

Vektlagte kvaliteter ved oppdrettene:

  • Avlen har ett eller flere mål, hvor kull ikke settes tilfeldig på en kanin bare fordi kaninunger er søte
  • Oppdrettet og avlen er preget av god kaninkunnskap og et godt kaninhold
  • God oversikt over slekten til kaninene som brukes i avlen vektlegges, slik at arvelige svakheter og dårlig temperament best mulig lukes ut
  • Oppdretteren har opparbeidet seg god kunnskap om og har et minimum av erfaring med kaninavl eller annen relatert erfaring
  • Kaninungene sosialiseres og stimuleres fra ung alder for å bli trygge og tamme og godt egnet som kjælekaniner
  • Kaninunger blir levert til ny eier i riktig, leveringsklar alder
  • Oppdretteren selger ikke kaninunger til dyrebutikker
  • Oppdretteren skal være minimum 15 år gammel