Skip to Content

Viktig å vite ved innsetting av kun ett bilde i teksten

I guiden for hvordan laste opp og sette inn bilder i teksten ble "Alignment" nevnt. I gardinmenyen merket alignment gis du fire valg:

 • left (til venstre på siden + se regel under)
 • right (til høyre på siden + se regel under)
 • ingen (venstrestilt, alene/egen linje)
 • center (midtstilt, alene/egen linje)

  Når alignment brukes, enten ved at bildet er satt til å holde til venstre eller høyre, så vil et enkelt bilde (eller flere mindre som ikke fyller sidens bredde) tilpasse seg teksten og flette seg inn sammen med denne om teksten følger på ETTER bildekoderemsen.

  På bildet under er aligment satt til "left", tekst følger på etter bildekoderemsen - og resultatet kan komme overraskende på mange:

  Resultatet her trenger ikke å være negativt, og det er selvsagt en funksjon som brukes flittig på de fleste nettsider (jeg bruker den akkurat her nå selv), men man bør vite litt om hva og hvorfor slik at man får et pent resultat i innlegget sitt og selv skjønner hvorfor det ble slik.

  På det neste bildet er nøyaktig samme koderemse og tekst brukt, men her er den store tekstbolken plassert først, med koderemsen nederst i tekstboksen. Siden det ikke finnes en påfølgende tekst etter koderemsen som kan flettes inn sammen med bildet blir plassen til høyre for bildet (som holder seg til venstre, left) stående tom.

  Så alignment har betydning for tekst som kommer ETTER bildekoden, ikke før. Er bildekoden plassert etter tekstbolken vil aligment kun ha innvirkning på om bildet plasserer seg til høyre eller venstre på siden.

  Ved å velge "Aligment" right i gardinen på forrige side ville bildet i dette eksempelet plassert seg til høyre på siden i stedet for venstre. Men prinsippet med om bildekoden settes inn over eller under teksbolken forblir det samme.

  Skal du sette inn kun ett bilde i teksten din har du da to hovedvalg:

  Du kan, som forklart over, ved å stille alignment til left eller right flette bildet inn med tekst ved å ha koden først og så teksten. Ofte lønner det seg med mindre bilder enn "To i bredden" om bildet skal inn ved siden av tekst - eksperimenter gjerne da med "Tre i bredden" eller "Thumbnail".

  Ønsker du bildet "alene", på egen linje", er det et bedre alternativ å velge "center" (midtstilt "alene"), eller "ingen" (bildet plasseres da automatisk til venstre, men alene uansett om tekstbolken følger etter koden eller ei.) Dette er illustret med de to neste bildene.

  Det er helt ufarlig å eksperimentere med dette, så om man har lyst er det lov.