Skip to Content

Hvordan legge til en lenke i teksten

  • Følgende kode kan kopieres og limes inn i teksten din for å opprette en link:

    <a href="http://www.dinside.com"> Min hjemmeside </a>

  • Bytt ut www.dinside.com med hjemmesideaddressen din, og velg selv en tittel hvor det her står Min hjemmeside