Skip to Content

Hvorfor ikke sette kanin og marsvin sammen?


Svaret på om marsvin og kanin bør leve sammen er et klart nei fra et biologisk og veterinærmedisinsk synspunkt. Argumentene er mange:

Dyreartene kommer opprinnelig fra forskjellige verdensdeler, marsvin fra Mellom- og Syd-Amerika og kaniner fra Europa.

Kaniner og marsvin har forskjellige men lignende sosiale strukturer, noe som kan føre til konflikter dyrene imellom. Disse konfliktene vil ikke kunne forstås av dyrene fordi de snakker forskjellige språk, og eieren vil ikke kunne tyde at det er en konflikt på gang, fordi " språket" er basert på lukt og subtil adferd. De fleste mennesker vil altså ikke merke noe til konfliktene. Det er som regel kaninen som er sjefen, og dette fører til stress for begge parter. Stress kan føre til at begge dyr kan bli syke.

Kaniner kan være bærere av en del bakterier som ikke skader kaninen, men som er sykdomsfremkallende for marsvin.

Bok 1: The Biology and medicine of rabbits and rodents, 4th edition: sider 37 - 39, om oppstalling:

" Because of the Bordetella* susceptibility GP should not be housed with rabbits, cats and dogs, and other species that carry Bordetella subclinically."

*Bordetella bronchiseptica er et bakterium som angriper de øvre og nedre luftveiene, og som omtrent 100 % av kaniner har uten at de er syke av det.

Bok 2: Manual of Rabbit Medicine and Surgery, BSAVA, Editor Paul Flecknell: side 20:

" Rabbits are often kept with Guinea pigs, but this is not advisable as bullying by the rabbit can occur. -... - It should be remembered that rabbits carry Bordetella bronchiseptica, which is pathogenic* in guinea-pigs."

Bakterien Bordetella er altså noe kaniner har uten å bli syke av det, mens det er sykdomsfremkallende hos marsvin.

Det er bare en begynnelse, mye innen klinisk praksis viser at dette er riktig. Det er mange eksempler hvor marsvinet måtte avlives pga langtkommet luftveisinfeksjon etter å ha bodd med kanin.. Kaninen var "sjefen, mobbet marsvinet til døde, og smittet den også. På tross av dette er det mange mennesker som har kanin og marsvin sammen, og det ser ut til å gå bra.

Disse opplysningene er fra Nebb og Poter, en anbefalt smådyrsklinikk i Oslo.

Innekaninforumet

Et annet poeng er selvfølgelig at marsvinet må få sin mat servert på et sted kaninen ikke har adgang til, da denne maten vil være skadelig for kaninen.

Vår anbefaling er at man sørger for at marsvinet har et eget område som den kan gå til, når den vil, og som kaninen ikke har adgang til. Dette vil kunne redusere stress og hindre at dyrene utvikler sykdom.