Skip to Content

Hvorfor man bør velge å kastrere kaniner

Kaniner bør kastreres av flere grunner, disse er:

• Forebygge sykdommer, hovedsakelig livmorkreft.
• Ha kaniner sammen
• Motvirke hormonelt stress og
• Få et bedre kjæledyr

Alle disse faktorene er med på å gi kaninen et godt og langt liv. Under vil jeg forklare nærmere hvordan kastrering kan hjelpe til å holde kaninen frisk og fornøyd.

Forebygger sykdommer
Ukastrerte hunnkaniner er utsatt for kreft i livmor. Ved kastrering fjernes eggstokker og livmor og risikoen utelukkes derfor. Kaniner er ment til å reprodusere seg raskt og ofte, og livmorvevet er derfor relativt aktivt. Med dette menes at cellene i livmorvevet deler seg konstant, og mutasjoner som kan gi grobunn for svulster, forekommer hyppig. (Kruse 2003)
Ulike studier av forekomsten av livmorkreft viser ulike resultater. Allikevel er det enighet om at det er en utbredt sykdom som rammer mange hunnkaniner dersom de ikke kastreres. Under kan du lese noen sitater fra bøker og artikler på engelsk som viser hyppigheten av livmorkreft.

“Up to 85% of female rabbits develop uterine cancer by the age of four if they have not been spayed.” (Kruse 2003)

“Unspayed female rabbits have a very high incidence of ovarian and uterine cancer – as high as 80-90% by age three.” (Smith 2003:32)

“Spaying eliminates the risk of uterine cancer (up to 80% in 5-years old).” (Harriman 2005:72)

“The classic study (Greene, 1958) which is so widely quoted in houserabbit circles showed 4% of does had uterine cancer age 2-3 years of age, rising to 80% at 5-6 years. It doesn't make any difference whether the doe has been bred from or not (Adams, 1962) or what breed she is.” (Dykes 2004)

Uansett hvilken av statistikkene som er mest korrekt, kan en med sikkerhet si at risikoen for at en hunnkanin får livmor kreft er faretruende høy. Ikke bare er hunnkaninen din utsatt for livmorkreft, hun er et byttedyr og dermed en mester til å skjule smerte. Det vil derfor i de fleste tilfeller være for sent å behandle livmorkreft dersom det først blir oppdaget, ettersom det er stor sjanse for at kreften allerede har spredd seg, og da ofte til lungene. (Kruse 2003)

Sykdomsrisiko for fertile hannkaniner er ikke godt nok identifisert per i dag. Det er mulighet for at eldre ikkekastrerte hanner kan være utsatt for blant annet testikkelkreft, prostatakreft og prostatabyller, men dette er ikke bevist gjennom forskning. (Kruse 2003)
Det blir sagt at ved å bruke mindre av kroppens energi på å lete etter en make, opprettholde kjønnsdriftene og beskytte territoriet sitt, vil kaninen ha mer energi til overs for andre kroppsfunksjoner og være friskere generelt sett.

Ha kaniner sammen
Kaniner er sosiale dyr og setter pris på selskap av andre kaniner. For at kaniner skal kunne være venner, må seksuell og aggressiv atferd forårsaket av hormoner opphøre, uansett kjønn på kaninene som skal bo sammen. Når kaninen kastreres slutter kroppen å produsere kjønnshormoner og atferden vil mest sannsynlig stoppe, dersom det var hormoner som forårsaket den. (HRS)

Det er mange som er overbevist om at kaniner får et bedre liv av å leve sammen. Dersom det å ha flere kaniner sammen interesserer deg, kan du lese mer om dette tema hvis du følger linken som heter Hvordan og hvorfor sette sammen flere kaniner på siden Kunnskapsartikler.

Motvirke hormonelt stress og frustrasjon
Hormonelt stress og frustrasjon kan vise seg i form av seksuell, aggressiv og territoriell atferd. Hannene kan prøve å pare seg med gjenstander som for eksempel kosebamser eller med hånden din, og vil løpe rundt og rundt i sirkel og brumme for å kurtisere deg. Hannkaninen vil ofte markere territoriet sitt med lortekuler og ved å spraye urin utover et område, og kan være aggressive overfor mennesker og andre kaniner spesielt på sitt eget territorium. Atferden som her er beskrevet vil mest sannsynlig opphøre etter kastrering. (Kruse 2003, SLD, Rabbit Welfare Fund, Pavia 2003, Davis & Demello 2003)

Hormonelt stress og frustrasjon hos hunnkaniner kan ses i form av innbilt drektighet gjentatte ganger, og aggressivitet og beskyttelse av territoriet i forbindelse med kjønnsmodning og brunst. Hunnkaniner kan lage gryntelyder og slå med forlabbene mot mennesker og andre kaniner som oppholder seg på deres territorium og kan markere med lortekuler og spraying av urin. Også atferden her beskrevet vil mest sannsynlig avta etter kastrering (SLD, Rabbit Welfare Fund 2007, Pavia 2003, Davis & Demello 2003).
Det er verdt å merke seg at kaniner er kolonidyr, det vil si at de i det fri lever side om side, med hvert sitt territorium. Kaniner vil derfor alltid være territorielle, men mest sannsynlig i mindre grad enn tidligere, etter kastrering.

Få et bedre kjæledyr
Når kaninen slutter med aggressiv, seksuell og territoriell atferd er det klart den egner seg bedre som kjæledyr, og spesielt innendørs. Det at kaninen slutter med nevnte atferd fører ofte til at den blir flinkere å bruke dokassen sin, blir lettere å håndtere, får et roligere temperament, blir mer kosete, og slutter med destruktiv atferd som å gnage og grave. (HRS, Kruse 2003, Smith 2003)

Av Ida N Hartvedt (http://www.hjemme.no/idaweb/kastrering.html)

Kilder

Bøker:

Davis, S. & Demello, M. (2003): Stories rabbits tell, a natural and cultural history of a misunderstood creature. Latern Books, New York.
Harriman, M. (2005): House Rabbit Handbook, how to live with an urban rabbit. 4. utgave, Drollery Press, California.
Pavia, P. (2003): Rabbits for dummies. Wiley Publishing, Indiana.
Smith, K. (2003): Rabbit Health in the 21st century, a guide for bunny parents. 2. utgave, iUniverse, Inc, Lincoln.

Artikler:
Dykes, L. (2004): Uterine cancer in the doe: What's the story? Rabbit Welfare Fund (RWF): http://www.rabbitwelfare.co.uk/resource ... terine.htm Lest 14.01.08

House Rabbit Society (HRS): Spaying and neutering. http://www.rabbit.org/faq/sections/spay-neuter.html Lest 14.01.08. Ingen forfatter/årstall nevnt.

Kruse, A (2003): Why spay your rabbit? House Rabbit Network Articles: http://www.rabbitnetwork.org/articles/spay.shtml Lest 14.01.08.

Rabbit Welfare Fund (RWF)(2007): The RWF guide to having your rabbit neutered. http://www.rabbitwelfare.co.uk/resource ... 8.8.07.pdf Lest 18.01.08. Ingen forfatter nevnt.

Smådyrakutten Lillestrøm Dyreklinikk (SLD): Kanin, Generelt. http://www.smadyrakutten.no/Kanin.html Lest 18.01.08. Ingen forfatter/årstall nevnt.

Sekundære kilder:
Adams, WM Jr 1962 The natural history of adenocarcinoma of the uterus in the Phipps rabbit colony. N. Med. Sci Thesis, Henry Phipps Institute, Univ of Pennsylvania, Philadelphia.
Greene, HSN 1958 Adenocarcinoma of the uterine fundus in aged rabbits. Am J. Pathol. 68: 653-56

Copyright (c) 2008. All rights reserved. Ida N Hartvedt