Skip to Content

Hvor man kan henvende seg om man ønsker kanin

Hvor man velger å få kaninen sin fra kommer an på flere ting, og det vil også være fordeler og ulemper med de ulike kildene.

Erfaringsmessig har nye kanineiere lagt ulike vurderinger til grunn når de har anskaffet seg kaninen sin. Helt ferske eiere forteller som oftest at kaninen kommer fra dyrebutikk, og at kjøpet ikke alltid var fullt så gjennomtenkt - det er litt for enkelt å bli sjarmert av de søte små når man står i butikken, få medynk med og et stort omsorgsbehov for altfor unge kaninbabyer man kan finne der, eller får så stor sympati for eldre kaniner som har blitt værende i butikken alt for lenge.

Ikke alle har tenkt over at det finnes andre steder det finnes veldig mange gode argumenter for at de burde henvendt seg i stedet. Kunnskap er viktig, og med dette vil vi prøve å formidle fordeler og ulemper med, grunner for og i mot, ulike kilder kaninen kan komme fra.

Det kan være lurt å tenke over hvilke preferanser man har, som for eksempel om kaninen skal være i en viss alder, et bestemt kjønn, størrelse, rasetypisk, hvilken pelstype og lengde man ønsker seg, kastrert/sterilisert, hvor mye historikk man ønsker å få vite om kaninen, hvor mye håndtert eller hvor tam den helst skal være osv. Man bør også gjøre en vurdering på om man ut i fra ideelle grunner vektlegger det å gi en kanin som sårt trenger et nytt hjem en trygg base, heller enn å støtte opp om bransjer eller oppdrett som jevnt avler frem flere kaninunger til tross for overpopulasjonen vi har i dag.

Dyrebutikk
Velger du å kjøpe fra en dyrebutikk støtter du opp om en bransje som ofte ikke klarer å sikre gode levekår for dyrene i butikken, som regel ikke stiller høye krav til nye hjem og desverre i mange tilfeller mangler god kaninkunnskap.

At kaniner må innom det stressende mellomleddet dyrebutikker ofte er, bør være unødvendig når det finnes så gode alternativer. Kjøper man kanin fra dyrebutikk vet man som regel lite om slektens historikk mht helseproblemer, man har ingen garanti for at oppdretter driver seriøs avl hvor temperament og genetisk betingede egenskaper vektlegges, og det kan ofte være vanskelig å avgjøre hvor stresset kaninen kan ha blitt av å stå i butikken over kortere eller lengre tid.

Kaninunger skal ikke skilles fra moren sin før de er helst 8 uker gamle. Dette for å sikre et best mulig helsemessig utgangspunkt og at kaninen har fått den viktige sosiale opplæringen fra mor. Kaninunger som skilles for tidlig vil være langt mer skjøre og utsatt for sykdom og stress enn unger fraskilt i riktig alder, og alt for ofte finner man kaninunger i dyrebutikken som har blitt tatt fra moren flere uker for tidlig.

Kaniner fra dyrebutikk er i langt større grad et sjansespill på de fleste områder enn fra andre kilder, men det finnes selvsagt mange friske, trivelige kaniner som har blitt flotte og egnede kjæledyr blant de potensielt mindre heldige.

Oppdretter
Hovedutfordringen med å kjøpe fra oppdretter er å avgjøre hvor seriøs oppdretteren er. Det kan være lurt å forhøre seg med kaninkompetente personer som kjenner oppdrettsmiljøet godt, og fra dem få en anbefaling om hvor man bør henvende seg. Norsk Kaninforum er et nettsted hvor man kan registrere seg og som regel få god veiledning når man søker seriøs oppdretter. Man bør ikke alltid vektlegge at oppdretter må befinne seg i nærheten, da mange oppdrettere er flinke til å finne hjelp til å frakte en kanin over et lengre stykke.

Fordeler med å kjøpe fra en seriøs oppdretter er at man som regel kan få et godt innblikk i slektshistorikken til kaninen, få innblikk i hvor vant kaninen er til å bli håndtert, og i de fleste tilfeller sitter dyktige oppdrettere på mye verdifull kunnskap de gjerne deler med deg. Det vil som regel være lett å kontakte oppdretteren i ettertid om man har spørsmål eller trenger hjelp. Oppdretter vil også kunne hjelpe med å finne frem til kaninen som oppfyller best ønskene og kriteriene du måtte ha, samtidig som at de fleste er nøye med å ikke skille ungene fra moren sin før de er modne nok til å klare seg uten henne.

Man vil også kunne få komme hjem til oppdretter og møte potensielle kaniner og hilse på foreldrene dens og generelt få et inntrykk av omgivelsene og oppdretter før man bestemmer seg. Det er heller ikke uvanlig at oppdrettere har en klausul i kjøpskontrakten som sier at kaninen skal tilbake til dem om man ikke vil eller kan ha den lengre.

Annonserte kaniner
Kaniner man finner til salgs eller omplassering via annonser kan være både og. Sjansen for at oppdrettet er useriøst er ganske stor dersom det er unger som annonseres - i mange tilfeller er det kull som er tatt bare på gøy eller er resultat av uhell - og man bør være litt kritisk om man mistenker at det hele er veldig useriøst.

På den annen side er det også seriøse oppdrettere som annonserer voksne og unge kaniner, så man skal ikke kategorisk klassifisere annonsemarkedet som bare useriøst. Selv om det genetiske materialet kan være veldig uvisst og blandet, kan kaniner rett fra små og store oppdrett være langt mer håndteringsvant og tamme enn en del dyrebutikk-kaniner.

Voksne kaniner, som i de fleste tilfeller gis bort, vil også kunne være varierende, men man vil som regel kunne få god oversikt over historikken deres og atferdstrekk og typiske egenskaper de har. Som regel vil man og kunne få komme og hilse på kaninen før man bestemmer seg for om man vil adoptere den hjem til seg.

Kaniner fra bekjente/familie
Tar man med seg hjem en kanin som kommer herfra, vil man kunne føle seg trygg på at presentasjonen og historikken som følger kaninen i alle fall er sann. Hvor god oversikt man kan få over kaninens slekt mht sykdommer, arvelige feil, temperament etc vil nok kunne variere med hvor seriøst og gjennomtenkt eventuelt oppdrettet har vært, eller i det hele tatt om kaninen bare har mellomlandet hos dem og derfor mangler historikk utover det de selv har erfart og vet.

Omplasseringsorganisasjoner
Adopterer man kanin gjennom omplasseringsorganisasjoner vil man i utgangspunktet bidra til bedre dyrevelferd ved å hjelpe kaniner som sårt trenger hjem, i stedet for å støtte opp om produksjon av flere kaniner. En annen fordel er at man i de fleste tilfeller får kaniner som er ferdig kastrert eller sterilisert, og skal man skaffe en kanin nr to som kompis til kanin man allerede har, vil de fleste omplasseringsorganisasjonene være behjelpelig med å la deg prøvelåne partner for å finne den beste matchen.

Kaninene herfra er også helsesjekket før de kommer til nye hjem, og organisasjonen kan som regel fortelle litt om den nåværende atferden og temperamentet til kaninen. Utover dette er desverre historikken til voksne omplasseringskaniner som regel ukjent, det være seg genetiske svakheter som ikke har blitt avdekket under helsesjekken, eller informasjon om miljøet kaninen har vokst opp i.

De fleste dyreverns-/omplasseringsorganisasjonene har har et løpende behov for fosterhjem, så om man lurer på å anskaffe seg kanin, men ønsker å bli helt sikker før man forplikter seg helt, så er det en glimrende mulighet å melde seg som fosterhjem for kaniner som venter på et nytt hjem. Forhør deg hos din lokale dyrebeskyttelse angående adopsjon av kanin eller for å tilby din hjelp i form av fosterhjem.

Noen tanker til slutt
Kaniner som har kommet til verden trenger dog hjem uavhengig av om de ble til for gøy eller var nøye gjennomtenkt, så det får bli opp til hver enkelt i hvor stor grad man vil vektlegge gjennomtenkt og selektiv avl fremfor mer tilfeldig avl hvor det genetiske materialet kan være fugl eller fisk. Det er logisk at den tilfeldige avlen går ned om det blir for vanskelig å finne hjem til ungene, men i praksis kan det være vanskelig å følge dette opp. Tilsvarende finner vi jo med salg av kaniner i dyrebutikker - får ikke butikkene kjøpere til kaninene vil de mest sannsynlig revurdere om de egentlig bør ha kaniner i butikken.

I hovedsak vil vi oppfordre folk til å adoptere kaniner fra dyrebeskyttelsen, eller på andre måter gi hjem til kaniner som er hjemløse.

Tilbake til artikkeloversikt

Ikke alle kaniner kommer fra Ikea, slik Sebastian kan se ut til å gjøre...