Skip to Content

DOOA - Dyrebeskyttelsen avd Oslo og Akershus

Informasjon om oss:
Her kommer det info

Vilkår og retningslinjer for omplassering
Alle kaniner vi omplasserer, skal være kastrert/sterilisert, i tillegg til veterinærsjekket. Er de for unge, er de kun veterinærsjekket, og det blir ny eiers ansvar å sørge for at det ikke blir født flere kaniner.

Ingen dyr som omplasseres via oss skal brukes i avl (tilfeldig eller planlagt), verken katter, kaniner eller andre dyr vi måtte få inn. Alle må skrive en kontrakt ved adopsjon, hvor de godtar dette.

Kontaktinformasjon:
Dyrebeskyttelsen Norge avd. Oslo og Akershus
Tlf: 23 13 45 45 / Fax: 23 13 45 46
Epost: [email protected]
Hjemmeside: http://www.dooa.no/