Skip to Content


Dyrebeskyttelsen Bergen (etablert 1862) er Norges eldste, selvstendige dyrevernorganisasjon.Vårt arbeid er basert på frivillige krefter, og vi mottar ingen fast offentlig støtte.

Vi driver hjelpesenteret for hjemløse katter i Jekteviken 5 hvor vi til enhver tid har mellom 30-60 store og små katter som trenger gode hjem. I tillegg har vi katter, smådyr og fugler som bor midlertidig i fosterhjem i påvente av ny eier. Vårt Hjelpesenter i Jekteviken 5 er godkjent av distriktsveterinær og drives etter forskrifter for godkjent dyrepensjonat.

Alle dyr som omplasseres av Dyrebeskyttelsen Bergen er veterinærsjekket. Ved omplassering skriver ny eier en kontrakt med DB. Ved inngåelse av denne kontrakten, forplikter ny eier seg til å behandle dyret i henhold til Dyrevernsloven og gi den et godt hjem, dyret tillates ikke brukt i avl. Du får også din egen kontaktperson i Dyrebeskyttelsen Bergen, som vil være tilgjengelig for råd og veiledning.

Se vår hjemmeside under "smådyr til omplassering", for kaniner som søker nye hjem.

Kontaktinformasjon:
Dyrebeskyttelsen Bergen
Postboks 92
5804 Bergen
Telefonvakt: 55 56 09 60 betjenes mandag – torsdag fra kl.11.30 – 14.00.
Epost: [email protected]
Hjemmeside: http://www.dyrebeskyttelsen-bergen.no/