Skip to Content

Informasjon og annonser fra DOOA

DOOA - Dyrebeskyttelsen avd Oslo og Akershus

Informasjon om oss:
Her kommer det info

Vilkår og retningslinjer for omplassering
Alle kaniner vi omplasserer, skal være kastrert/sterilisert, i tillegg til veterinærsjekket. Er de for unge, er de kun veterinærsjekket, og det blir ny eiers ansvar å sørge for at det ikke blir født flere kaniner.

Ingen dyr som omplasseres via oss skal brukes i avl (tilfeldig eller planlagt), verken katter, kaniner eller andre dyr vi måtte få inn. Alle må skrive en kontrakt ved adopsjon, hvor de godtar dette.

Kontaktinformasjon:
Dyrebeskyttelsen Norge avd. Oslo og Akershus
Tlf: 23 13 45 45 / Fax: 23 13 45 46
Epost: [email protected]
Hjemmeside: http://www.dooa.no/

Mange kaniner trenger nye hjem

DOOA har til enhver tid mange kaniner inne i fosterhjem som trenger nye permanente hjem. Våre nettsider oppdateres regelmessig med en oversikt over kaninene og informasjon om hvordan de kom til oss.

Alle kaninene som er representert på sidene våre er dyr som sårt trenger et nytt, godt hjem! De fleste har vært hjemløse over tid. Historiene til de mange nydelige dyrene er beskrevet ved siden av hvert bilde, slik at man enklere kan forstå hva som foregår og hvorfor de trenger et nytt hjem snarlig. Hjelp oss å hjelpe! Vi trenger så mange dyrevenner som mulig!

Følg denne linken for å se kaninene som trenger omplassering: http://www.dooa.no/omplassering/kaniner.asp

Syndiker innhold