Skip to Content

Hvorfor og hvordan sette sammen flere kaniner?

Kaniner er sosiale dyr, men de er ikke flokkdyr som mange tror, de er kolonidyr. I vill tilstand innebærer det at flere kaniner bor sammen i større kolonier, men de har hver sin hule de kan trekke seg tilbake i og være alene i. Tamkaniner har fremdeles dette behovet for jevnlig sosial kontakt.

Mennesker kan i stor grad gi kaninen utløp for dens sosiale behov ved å tilbringe mange timer per dag med kaninen, allikevel kan et menneske aldri helt erstatte en annen kanin. Sky kaniner kan blomstre opp og vise sin sosiale side når de får seg en venn. Kaniner som er mye alene vil ha stor glede av få seg en venn. Selv om kaniner trives i andre kaniners selskap, er det allikevel mange ting som må tas hensyn til og som man må forberede seg på før man løper ut og kjøper kanin nummer to.

Anbefalt ekstern litteratur
Innekaninforumet

Bonding, lett eller umulig?
En av de mest utbredte holdningene når det kommer til å ha kaniner sammen er at det er helt umulig og at kaniner trives best alene. I noen oppdrettermiljøer er det en vanlig holdning. Det er nok ikke så rart, fordi de sjelden har kastrerte kaniner, og ofte ikke har prøvd å introdusere dem på nøytrale områder. Kaniner som får fremmede kaniner rett inn i buret sitt vil som regel reagere med aggresjon. Ser man kaniner som slåss over territoriet sitt på den måten føles det naturlig å tro at kaniner som bor sammen vil skade hverandre.

På den andre siden har vi holdningen om at kaniner er flokkdyr (noe de ikke er) og alltid skal være to og at man må kjøpe to kaniner for at kaninen ikke skal være ensom. Å ha kaniner sammen blir sett på som uproblematisk og det informeres sjelden om forhåndsregler som kastrering og god plass. Dyrebutikkene står ofte for en slik holdning.

Et mer realistisk bilde legger seg mer på midten. Kaniner er ikke flokkdyr og det er ikke alltid lett å få til en suksessfull bonding. Allikevel vil de fleste som har sett kaniner som er venner i samspill se at det er noe de har glede av og som beriker livene deres. Det er allikevel en del forhåndsregler som bør tas før man ukritisk setter to kaniner i samme bur.

Kastrering
Før man setter kaninene sammen må begge være kastrert/sterilisert. Dette gjelder uansett om du setter sammen to hunner, to hanner, eller en hann og en hunn. Hormoner trigger seksuell og aggressiv atferd. Ukastrerte kaniner kan derfor starte slåsskamper som medfører alvorlige skader, i tillegg til at deres seksuelle atferd er plagsom for den andre kaninen. Det er viktig at ikke bare hanner kastreres, siden hormonelle hunnkaniner sjelden oppfører seg pent mot andre kaniner.

Det er mange som hevder at å bare kastrere hannen går helt fint, men det er ikke anbefalt av de som har mye erfaring med kaninbonding. Hunnene vil typisk oftere få innbilte drektigheter og kan være ganske plagsom mot hannen. I tillegg er det store helsemessige fordeler med å kastrere hunnene. Det er ganske vanlig at ukastrerte hunnkaniner får kreft i livmor etter at de passerer 3-4 år (se artikkel om kastrering).

Plass
Siden kaniner er kolonidyr og trenger sitt eget sted å trekke seg tilbake til anbefales det ikke å ha to kaniner i et kaninbur av vanlig størrelse. Liten plass kan fort føre til krangling og slåsskamp. Det beste er om kaninene har et eget rom eller er frittgående store deler av leiligheten/huset ditt siden de da vil ha god plass. Alternativt kan man sette sammen kompostgjerder (kan kjøpes på biltema for en billig penge) slik at det blir en innhegning kaninene kan bo i sammen.

Hvilken kombinasjon av kjønn?
Den beste kombinasjonen er kastrert hann med kastrert hunn. Men kombinasjoner hvor begge kaninene er av samme kjønn fungerer ofte også. Kastrering anbefales som sagt uansett kombinasjon. Skaffer man begge to som unger samtidig bør man være oppmerksom på noen problemstillinger. En hann og en hunn bør skilles senest ved 12 ukers alder for å unngå at hunnen blir drektig, siden de da begynner å kjønnsmodnes. Hannen kan kastreres ved 3 måneders alder, men bør ikke settes sammen med hunnen igjen før seks uker etter operasjonen siden han frem til da fremdeles kan gjøre hunnen drektig. Hunnen kan kastreres fra 5-6 måneders alder. På grunn av at hannen kan være fruktbar og at hunnen kan bli kranglete i forbindelse med kjønnsmodning anbefales det ikke at de settes sammen igjen før hunnen er kastrert. Det som pleier å være enklest er at man skaffer hannen først, kastrerer ham, og skaffer hunnen senere. Det er enklere å ta med en hunn hjem til en hann enn omvendt, siden hunner kan være mer territorielle.

Det kan derfor ofte være enklere å skaffe to av samme kjønn når man skaffer to samtidig, men vær klar over at problemet med krangling i forbindelse med kjønnsmodning fremdeles kan oppstå. Det er av mange sett på som enklest å ha to hunner enn to hanner sammen, men det finnes gode eksempler på innekaninforumet på at kastrerte hanner går fint sammen også.

Introduksjon
Det er viktig at man ikke bare setter to kaniner sammen og regner med at det vil fungere umiddelbart. Kaniner er veldig territorielle dyr, og selv om kastrering demper dette vil selve instinktet ikke forsvinne helt. Når to kaniner skal introduseres for hverandre burde de derfor møtes på en nøytral plass, hvor ingen av dem har vært før.
En metode er å la kaninene møtes på en nøytral plass i minst 20 minutter per dag og ellers la dem være i nærheten av hverandre uten at de har muligheten til å komme borti og skade hverandre.

En annen metode som ofte gir raskere resultat, er å ta med kaninene til den nøytrale plassen og la dem være der i minst et par dager mens du overvåker dem. Å dra bort til venner eller families hus med kaninene for en helg kan være en god idé.

Det er forskjellig hvordan to kaniner som settes sammen reagerer, og det er flere scenarioer som kan utspille seg. En mulighet er at kaninene umiddelbart aksepterer hverandre og blir venner. Skjer dette kan du prøve å sette dem i boområdet deres, og hvis det fremdeles går bra har du ikke mer å gjøre.

De kan også være mer skeptiske uten at det forekommer slåsskamper. Hvis dette skjer burde du overvåke dem en liten stund før du er rimelig sikker på at de ikke vil slåss. Hvis en av kaninene rir på den andre og den som blir ridd på godtar dette, er det som regel et tegn på at det vil gå bra. Dersom den ikke godtar det og svarer aggressivt, må du forberede deg på en større jobb med introduksjonen. Om den bare løper bort er det som regel ikke et problem. Hvis en jager den andre skal man ikke gripe inn med mindre de blir aggressive mot hverandre.

Jaging og riding er ofte forsøk på etablere dominans og det burde man ikke avbryte. Hvis det derimot utvikler seg til slåsskamp er det viktig å skille dem. Gode hjelpemidler er et par hansker slik at du kan skille dem uten å selv bli skadet, og en flaske med vann du spruter på kaninene når de slåss. Du kan også klappe i hendene hvis de begynner å slåss da kaniner ofte reagerer på og misliker slike brå lyder. Hvis kaninene begynner å slåss dytter du dem bort fra hverandre og evt. klapper/lager lyd og eller spruter med vann. Fortsett å dytte dem fra hverandre hver gang. Etter hvert blir de slitne og vil roe seg.

Det er viktig at man lar dem etablere dominans og ikke griper inn med mindre de er i ferd med å skade hverandre. Tegn på at det går riktig vei er at kaninene slapper av ved siden av hverandre, vasker seg og virker rolige. Enda bedre er at de begynner å vaske hverandre, men det skjer ikke alltid før etter en stund. Et godt tips for å få dem til å sitte i ro sammen er å ha masse høy og grønt tilgjengelig slik at de kan spise sammen. Det kan også være lurt å ha to dokasser og vannflasker slik at de har hver sin.

Det er viktig å påpeke at dette er kun et perspektiv og at det antageligvis finnes andre måter å gjøre det på. Det er lurt å lese litt om det på forhånd og rett og slett prøve og feile litt. I USA og Storbritannia har de kommet mye lenger på dette enn i Norge og derfor anbefales det å sjekke ut noen amerikanske og engelske sider om tema.

Oppsummering
Det viktigste er:
· At kaninene er kastrert/sterilisert
· At de har et stort nok boområde
· At de blir introdusert på nøytrale plasser
· At man ikke griper inn med mindre de er i ferd med å skade hverandre
· At man selv er tålmodig og ikke forventer mirakler over natta

Det kan være en stor jobb å sette to kranglefanter sammen, men i det lange løp er det som regel verdt det. Erfaring fra Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus tilsier at de fleste kaniner til slutt vil bli venner.

Et viktig poeng er at når man først har satt kaninene sammen, kan det at de stadig skilles virke negativt på relasjonen. Derfor bør kaniner som er bondet holdes sammen med mindre det er helt nødvendig å skille dem. Mange tar med begge kaninene til veterinæren selv om bare den ene er syk, både for å ikke ødelegge båndet og fordi kaninene ofte er mindre stresset når kompisen er med.

Kilder:
http://forums.rabbitrehome.org.uk/showthread.php?t=55913
http://www.rabbit.org/faq/sections/introductions.html
http://rabbitnetwork.org/articles/bond.shtml