Skip to Content

Kanin ikke nødvendigvis det rette kjæledyret for barn


Denne artikkelen er ikke ment å skremme foreldre fra å anskaffe kanin som kjæledyr til barn, men som en tankevekker og oppfordring til å vurdere og planlegge anskaffelsen godt i forkant. At kanin og barn er en god match er på mange måter en myte.

Etter katt og hund er kanin det mest vanlige kjæledyret i Norge. Tradisjonelt sett er vel kanin som kjæledyr til barnet regnet som en fin tanke, ettersom kaniner er små, lettstelte og krever så lite at selv et barn kan, med veiledning fra far eller mor klare å dekke dets behov. Men er det nå egentlig slik det fungerer i praksis?

Vi har vel alle hatt, i ung alder, eller kjenner til historier om kaniner som har blitt tidlig overlatt til seg selv i et bur, fordi ung eier har mistet interessen eller kaninen har blitt aggressiv og ikke lenger lar seg håndtere noe særlig. Det er heller ikke et ukjent fenomen at barn som har flere kaniner eller bringer sin kanin sammen med naboens søtnos har resultert i en hel hurv av søtnoser... Kanin og barn er ikke alltid en heldig kombinasjon, men kan fungere bra om planleggingen, utførelsen og kunnskapsnivået til voksne ansvarlige er god.

Bakgrunnen for å velge å anskaffe kanin til barn kan være variert. Kanskje er avgjørelsen basert på de ovenstående antakelsene om kanin, kanskje er barnet eller andre familiemedlemmer allergisk mot hund og/eller katt, eller at boligen er uegnet for mer plasskrevende dyr som hund og katt?

En del kaninkjøp er rett og slett mer eller mindre impulskjøp i dyrebutikk, enten fordi barnet står med store øyne og tigger om å få, eller at en voksen har kommet på at en kanin vil kunne være en glimrende gaveidè til barnet som "har alt"? En del kaniner finner også veien til barnehjem fordi naboens kanin har fått et kull med kaninbabyer som er så små og søte at de sjarmerer seg rett inn i hjertet til barn og voksne...

Før man tar en avgjørelse

Før beslutningen om å adoptere med seg en kanin til barnet fattes, er det viktig å forsøke å kartlegge hvilke forventninger barnet har til kaninen, både med hensyn til stell, atferd og behandlingsmåte. Barn kan ha stor glede av å delta i ansvaret med å holde dyr, og enkelte modnes veldig med oppgaven. Men kanin passer ikke for alle barn, og det bør ikke være tvil om fra foreldrenes side at voksne må stå for hovedansvaret både når det gjelder den økonomiske biten og til en viss grad stellet og omsorgen av den.

Er den voksne ansvarlige bekymret for å ende opp med hele ansvaret, er det desto viktigere at barnets forventninger kartlegges i forkant. Som nevnt innledningsvis er det mange barn som raskt går lei av kanin - ofte skyldes dette at kaninen og kaninholdet ikke levde opp til forventningene deres. Normal kaninatferd, som at den ikke liker å bli båret og løftet på, ikke ønsker å ligge på fanget og få kos og at den blir aggressiv dersom den føler seg utrygg og truet, bidrar veldig ofte til at barn gir opp hele kaninen og skyver ansvaret fra seg.

Det er derfor avgjørende for et vellykket forhold mellom kanin og barn at den eller de voksne ansvarlige setter seg inn i grunnleggende informasjon om kaninhold og atferd og så forsøker å vurdere om kanin vil kunne leve opp til barnets forventninger.

Råd dersom man velger å la barn få kanin

- Gjør en grundig vurdering i forkant - unngå å kjøpe kanin på impuls!

- Kartlegg i forkant om barnet eller andre familiemedlemmer er allergisk mot kaninen eller høy/gress.
Veldig mange annonser i avis og på nett om kanin til salgs eller gis bort begrunner omplasseringen av kaninen med allergi. Unngå derfor å komme i situasjonen selv ved å sjekke ut dette i forkant. Det er helt sikkert noen dere kjenner som har kanin dere kan besøke, en oppdretter i nærmiljøet som er villig til å ta i mot besøkende, en avdeling av dyrebeskyttelsen eller annen omplasseringsintans som kan hjelpe - og for de veldig sensitive vil et litt lengre opphold blant kaninene i dyrebutikker kunne gi svarene man trenger.

Allergi kan selvfølgelig utvikles over tid hos enkelte, men enhver som vurderer å skaffe seg kanin bør i det minste sjekke om en selv eller andre familiemedlemmer på nåværende tidspunkt kan ha et allergiproblem før det kommer kanin i hus.

- Sett deg/dere inn i grunnleggende informasjon om kaninhold, atferd og kroppsspråk.
Dette er veldig viktig å ha gjort både i sammenheng med å ta en beslutning om at kanin ønskes inn i huset, men danner også grunnlag videre for å gi kaninen et godt stell og ha et best mulig utgangspunkt for at barn og kanin skal klare å bygge opp et tillitsforhold slik at kaninen blir tam - trygg, sosial og kosete.

- Legg premissene til rette for barn og kanin
For eksempel vil det i de fleste tilfeller hvor man har bare en kanin være en stor fordel å ha den boende inne sammen med mennesker. For kaninens egen del vil den kunne bedre få dekket sitt sosiale behov, og for eier - eventuelt barn - vil det være mye lettere å få den tam og kosete, samt at stellet og kosingen ikke blir like mye tiltak (særlig på sur og kald vinterstid) om den bor lett tilgjengelig og under tak. Et annet eksempel er at kastrering/sterilisering vil kunne gjøre kaninen mindre territorial og humørsyk, bidra til at den vil kunne bli like renslig som en katt - og det setter også ned risikoen for sykdommer som for eksempel livmorkreft hos hunnkaninene.

Viktig når kaninen har kommet i hus

- La aldri barn få løfte, bære og holde på kaninen før du har forsikret deg om at barnet vet hvordan og faktisk får det til (mer om løfting og holding her).

- Pass på at naboens kanin av motsatt kjønn ikke får "leke" med kaninen
Dersom en av dem ikke kastrert/sterilisert kan resultatet på få sekunder bli et kull med kaniner ca 30 dager etter møtet. I tillegg bør man være klar over at kaniner er veldig territoriale, og kan sloss for områder og rang med fatale følger om de ikke skilles. Kaniner som skal leve sammen må introduseres på en forsvarlig måte, og ofte over tid (mer om introdusering finner du her).

- Ta høyde for økonomiske utgifter
Kaniner trenger ikke å være veldig kostbare i drift om man kjøper för og utstyr fra fornuftige steder og butikker (mer om dette under smarte tips og siden om kaninutstyr). Likevel bør man ha nok midler i bakhånd til at man kan forsørge kaninen med sunn kost, og nødvendig veterinærhjelp dersom den blir syk. Desverre har kanin tradisjonelt vært et lavstatusdyr i den forstand at mange venter i det lengste - særlig sammenliknet med katter og hunder - med å ta den veterinær, ofte av økonomiske grunner. Ettersom kaniner er byttedyr, er de i stand til å skjule mye smerte. Legger du merke til tegn på at kaninen plages, er den som regel i store smerter, smerter det er uforsvarlig å la kaninen gå med lenger enn høyst nødvendig (mer om syk kanin her).

Til slutt
Det er fryktelig synd at kaniner er så misforståtte dyr, for mange av misforståelsene kunne vært unngått om anskafferen av kaninen hadde besittet realistisk og riktig kunnskap om dyret før avgjørelsen ble tatt om å ta det til seg. Kaniner kan helt klart være et spennende, artig og kjælent dyr også for barn, om man på kaninens premisser lar det få bli kjent med familien og omgivelsene og respekterer dets natur og instinkter.

Vurderer en å anskaffe en kanin som kjæledyr til et barn bør man ta seg litt godt med tid til å lese og lære mer om kaninens natur og atferd, for så å vurdere på nytt om type kjæledyr egner seg til det aktuelle barnet. Alle parter vil ha alt å vinne på en slik fremgangsmåte.

Se gjerne vår kaninformidlingsside for å finne en dyktig kjælekaninoppdretter eller kaniner til omplassering via organisasjoner før du kjøper en ofte altfor ung og stresset kaninunge i dyrebutikk eller tilfeldig annonse på annonsemarkeder.

Tilbake til artikkeloversikt